วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

แสตมป์ ร.9 ชุด 10 ราคา 12 บาท ครั้งที่2 #111-444

ราคา 12 บาท ครั้งที่จำนวน 1 ล้านดวง วันแรกจำหน่าย 1 พฤศจิกายน 2555


เลขธรรมดา กับเลขไข่ปลา

แสตมป์ ร.9 ชุด 10 ราคา 10 บาท ครั้งที่2 #111-444

ราคา 10 บาท ครั้งที่จำนวน 10 ล้านดวง วันแรกจำหน่าย 1 พฤศจิกายน 2555

แสตมป์ ร.9 ชุด 10 ราคา 7 บาท ครั้งที่2 #111-444

ราคา 7 บาท ครั้งที่จำนวน 5 ล้านดวง วันแรกจำหน่าย 1 พฤศจิกายน 2555

แสตมป์ ร.9 ชุด 10 ราคา 6 บาท ครั้งที่2 #111-444

ราคา 6 บาท ครั้งที่จำนวน 1 ล้านดวง วันแรกจำหน่าย 1 พฤศจิกายน 2555

แสตมป์ ร.9 ชุด 10 ราคา 5 บาท ครั้งที่2 #111-444


ราคา 5 บาท ครั้งที่2 จำนวน 15 ล้านดวง วันแรกจำหน่าย 1 พฤศจิกายน 2555

แสตมป์ ร.9 ชุด 10 ราคา 1 บาท ครั้งที่3 #111-444


ราคา 1 บาท ครั้งที่3 จำนวน 30 ล้านดวง   วันแรกจำหน่าย 1 พฤศจิกายน 2555