วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2554

แสตมป์พระรูป ร.9 ชุด 1 แก้ราคาstb915h  stb41gx2 แสตมป์แก้ราคาจาก 20 สต. เป็น 5 สต. และ 10 สต.  จำนวนพิมพ์อย่างละ หนึ่งล้านห้าแสนดวง

env1g  ซองส่งจริงไปอเมริกา มีแสตป์ชุดสยามแก้ราคา ราคาซองแพงกว่าราคาแสตมป์ยังไม่ใช้ตั้งหลายเท่า

แสตมป์ กาชาด 2554

วันแรกจำหน่าย 30 มีนาคม 2554  จำนวนพิมพ์ หนึ่งล้านดวง

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2554

แสตมป์ไม่ปรุ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 1 ธ.ค.2553

imp12h  สมาชิก VIP เพิ่มเงินในบัญชี 2000 บาท แล้วได้สิทธิ์ซื้อในราคา 500 บาท ออกทั้งหมด 1000 แผ่น  ได้เลข 169, 270, 588,  740, 901, +5