วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2552

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2552

ตราที่ระลึกวันที่ 09-09-09

ตราที่ระลึกวันที่ 09-09-09

ตราที่ระลึกวันที่ 09-09-09

ตราที่ระลึกวันที่ 09-09-09

ตราที่ระลึกวันที่ 09-09-09

ตราที่ระลึกวันที่ 09-09-09

ตราที่ระลึกวันที่ 09-09-09

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ร.9 ชุด 6 ราคา 10 บาท บล็อค 9 ใช้แล้ว

stb9350 ร.9 ชุด 6 ราคา 10 บาท บล็อค 9 ใช้แล้ว ประทับตราปทุมวัน (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น ปณ.รองเมือง ไปแล้ว)

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

แสตมป์ ร.9 ชุด 9 บล็อคสี่

stb435k ทั้งหมด 59 บล็อค + 10 บล็อค (ไม่ได้อยุ๋ในรุป) รวมทั้งหมด 69 บล๊อค
1 บาทครั้งที่ 6 ชานล่างไม่ปรุ
1 บาทครั้งที่ 7 ชานล่างปรุ
1 บาทครั้งที่ 7 ชานล่างไม่ปรุ
2 บาทครั้งที่ 10 ชานล่างไม่ปรุ
3 บาทครั้งที่ 1 สติ๊กเกอร์
3 บาทครั้งที่ 2
9 บาทครั้งที่ 2 แก้ราคาเป็น 12 บาท
10 บาทครั้งที่ 7 ชานล่างปรุ
100 บาทครั้งที่ 4
200 บาทครั้งที่ 4

ชีทเทพฮินดูแบบไม่ปรุ #169, 067, 094


ss850 เลข 067, 094 มีคู่แบบปรุด้วย

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2552

9 แสตมป์ ร.9 ชุด 9 ราคา 200 บาท ครั้งที่ 1-3 และ ราคา 500 บาท ครั้งที่ 1


แสตมป์ ร.9 ชุด 9 ราคา 50, 100 บาท ครั้งที่ 1-3


แสตมป์ ร.9 ชุด 9 ราคา 25, 30 บาท ครั้งที่ 1

แสตมป์ ร.9 ชุด 9 ราคา 20 บาท ครั้งที่ 1-3

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2552

แสตมป์ ร.9 ชุด 9 ราคา 2 บาท ครั้งที่ 1-9

ครั้งที่ 9 มีแบบธรรมดาและแบบไหมน้อย ส่วนแบบลายน้ำสองแถวล่างยังหาไม่ได้เลย ใครมีขอแบ่งด้วยจ้า