วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2552

แสตมป์ชุดตู้ไปรษณีย์ พศ.2532 เต็มแผ่น

st1610

แสตมป์ E-Commerce ราคา 30 บาท

st600 - แบบ 30 บาท ใช้ส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ลงทะเบียน น้ำหนักไม่เกิน 1 กิโลกรัม (จากราคาปกติ 38 บาท) ใช้จัดส่งภายในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 ธันวาคม 2552 สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และเป็นสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกไทย (สมาคม e-Commerce) เท่านั้น พิมพ์แค่ 240,000 ดวง

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2552

แสตมป์ E-Commerce ราคา 46 บาท

st1000 - แบบ 46 บาท ใช้ส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ลงทะเบียน น้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม (จากราคาปกติ 58 บาท) ใช้จัดส่งภายในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 ธันวาคม 2552 สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และเป็นสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกไทย (สมาคม e-Commerce) เท่านั้น พิมพ์แค่ 60,000 ดวง