วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2552

9 แสตมป์ ร.9 ชุด 9 ราคา 200 บาท ครั้งที่ 1-3 และ ราคา 500 บาท ครั้งที่ 1


แสตมป์ ร.9 ชุด 9 ราคา 50, 100 บาท ครั้งที่ 1-3


แสตมป์ ร.9 ชุด 9 ราคา 25, 30 บาท ครั้งที่ 1

แสตมป์ ร.9 ชุด 9 ราคา 20 บาท ครั้งที่ 1-3

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2552

แสตมป์ ร.9 ชุด 9 ราคา 2 บาท ครั้งที่ 1-9

ครั้งที่ 9 มีแบบธรรมดาและแบบไหมน้อย ส่วนแบบลายน้ำสองแถวล่างยังหาไม่ได้เลย ใครมีขอแบ่งด้วยจ้า