วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2553

แสตมป์ ร.9 ชุด 10 บล๊อก 4 มุมขวาล่าง


b44k

แบบเต็มแผ่นมี เลข 111-444, 111, 169 และ 127 แบบไข่ปลา

แสตมป์ ร.9 ชุด 10 ราคา 1 บาท 111-444

fs50 (5,000,000 ดวง) วันแรกจำหน่าย 10 ตุลาคม 2553

แสตมป์ ร.9 ชุด 10 ราคา 2 บาท 111-444

fs1h (1,000,000 ดวง) วันแรกจำหน่าย 10 ตุลาคม 2553

แสตมป์ ร.9 ชุด 10 ราคา 3 บาท 111-444

fs2h (10,000,000 ดวง) วันแรกจำหน่าย 10 ตุลาคม 2553

แสตมป์ ร.9 ชุด 10 ราคา 5 บาท 111-444

fs250 (10,000,000 ดวง) วันแรกจำหน่าย 10 ตุลาคม 2553

แสตมป์ ร.9 ชุด 10 ราคา 6 บาท 111-444

fs3h (2,000,000 ดวง) วันแรกจำหน่าย 10 ตุลาคม 2553

แสตมป์ ร.9 ชุด 10 ราคา 7 บาท 111-444

fs350 (2,000,000 ดวง) วันแรกจำหน่าย 10 ตุลาคม 2553

แสตมป์ ร.9 ชุด 10 ราคา 9 บาท 111-444

fs450 (4,000,000 ดวง) วันแรกจำหน่าย 10 ตุลาคม 2553