วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ชีท ปรุ-ไม่ปรุ ร.9 ชุด 10 แปดแผ่นเลขตรง #469

ชีทปรุ เลขเผ่นสีดำ #00469

ชีทไม่ปรุ เลขเผ่นสีดำ #0469

ชีทปรุ เลขเผ่นสีทอง #0469

ชีทไม่ปรุ เลขเผ่นสีทอง #0469

s7k เลขตรงกันแปดแผ่นหายากมาก
มีแบบปรุ-ไม่ปรุเลขสีีดำ และเลขสีทองที่ออกตามมาทีหล้ง
แบบไม่ปรุจะพิมพ์บนกระดาษหนากว่าแบบปรุ
แบบไม่ปรุเลขสีทองสีแผ่นที่มีราคาแสตมป์สูง กระดาษด้านหลังจะออกเหลืองๆด้วย (เหลืองมาตั้งแต่ได้ สงสัยจะเป็นแบบนี้เหมือนกันหมด)