วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แสตมป์ ร.9 ชุด 10 ราคา 50 บาท 111-444

fs1k (1,000,000 ดวง) วันแรกจำหน่าย 10 พย. 2553fs4k แบบราคา 50 บาทเต็มแผ่น ไม่ตอกเลข

แสตมป์ ร.9 ชุด 10 ราคา 100 บาท 111-444

fs2k (500,000 ดวง) วันแรกจำหน่าย 10 พย. 2553

แสตมป์ ร.9 ชุด 10 ราคา 200 บาท 111-444

fs4g (500,000 ดวง) วันแรกจำหน่าย 10 พย. 2553
แผ่นตองสามพิมพ์เคลื่อนเล็กน้อย

แสตมป์ ร.9 ชุด10 ราคา 500 บาท 111-444

fs10g (500,000 ดวง) วันแรกจำหน่าย 10 พย. 2553