วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ร.9 ชุด 6 ราคา 10 บาท บล็อค 9 ใช้แล้ว

stb9350 ร.9 ชุด 6 ราคา 10 บาท บล็อค 9 ใช้แล้ว ประทับตราปทุมวัน (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น ปณ.รองเมือง ไปแล้ว)

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

แสตมป์ ร.9 ชุด 9 บล็อคสี่

stb435k ทั้งหมด 59 บล็อค + 10 บล็อค (ไม่ได้อยุ๋ในรุป) รวมทั้งหมด 69 บล๊อค
1 บาทครั้งที่ 6 ชานล่างไม่ปรุ
1 บาทครั้งที่ 7 ชานล่างปรุ
1 บาทครั้งที่ 7 ชานล่างไม่ปรุ
2 บาทครั้งที่ 10 ชานล่างไม่ปรุ
3 บาทครั้งที่ 1 สติ๊กเกอร์
3 บาทครั้งที่ 2
9 บาทครั้งที่ 2 แก้ราคาเป็น 12 บาท
10 บาทครั้งที่ 7 ชานล่างปรุ
100 บาทครั้งที่ 4
200 บาทครั้งที่ 4

ชีทเทพฮินดูแบบไม่ปรุ #169, 067, 094


ss850 เลข 067, 094 มีคู่แบบปรุด้วย