วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

แสตมป์ ร.9 ชุด 9 บล็อคสี่

stb435k ทั้งหมด 59 บล็อค + 10 บล็อค (ไม่ได้อยุ๋ในรุป) รวมทั้งหมด 69 บล๊อค
1 บาทครั้งที่ 6 ชานล่างไม่ปรุ
1 บาทครั้งที่ 7 ชานล่างปรุ
1 บาทครั้งที่ 7 ชานล่างไม่ปรุ
2 บาทครั้งที่ 10 ชานล่างไม่ปรุ
3 บาทครั้งที่ 1 สติ๊กเกอร์
3 บาทครั้งที่ 2
9 บาทครั้งที่ 2 แก้ราคาเป็น 12 บาท
10 บาทครั้งที่ 7 ชานล่างปรุ
100 บาทครั้งที่ 4
200 บาทครั้งที่ 4

ไม่มีความคิดเห็น: