วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

แสตมป์ ร.9 ชุด 10 ราคา 15 บาท พิมพ์ครั้งที่ 2 #111-444


ราคา 15 บาท พิมพ์ครั้งที่ 2 จำนวน 10 ล้านดวง จำหน่ายวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554
พิมพ์โดย Thai British Security Printing
ชานบนมีแบบปรุทะลุ และไม่ทะลุ