วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2553

แสตมป์ ร.9 ชุด 5 สองแถวล่าง ราคา 40 บาท แก้เป็น 50, 100 บาท

stpb204k
พิมพ์แก้อย่างละ 466,300 ดวง
แบบ 100 บาท สองดวงทางด้ายซ้ายสุดตัวเลขมีรอยพิมพ์ซ้ำ ต้องขยายรูปจึงจะสังเกตุเห็น

แสตมป์ ร.9 ชุด 5 สองแถวล่าง ราคา 20 สตางค์ แก้เป็น 2 บาท

stb204k
สีฟ้า จำนวนพิมพ์แก้ 28,500 ดวง
ดวงซ้ายสุดแถวล่างรอยพิมพ์ทับไม่เต็ม ด้านหลังตลกเล็กน้อย มีรอยสี่เหลียมสีดำทุกดวง