วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ชีทปรุ ไม่ปรุ งาน Thaipex 2011

simp2h เลข 9001

แสตมป์ ร.9 ชุด 9 ราคา 2 บาทคร้ังที่ 9 แบบไหมน้อย กับ ลายน้ำ


stb46g ด้านซ้ายเป็นแบบไหมน้อย สังเกตุจากบาร์โค้ตจะชิดรอยปรุ และข้างหลังโรยไหมน้อยกว่าแบบธรรมดา ส่วนด้านขวาเป็นแบบลายน้ำ (หายากกว่าไหมน้อยเยอะ) สีจะออกนวลๆ และกระดาษเป็นลายน้ำเหมือนพิมพ์ครั้งที่ 1   ถ้าดวงเดี่ยวไม่มีชานจะแยกครั้งที่ 1 กับแบบลายน้ำไม่ออกเลย

แพ็คพิเศษแสตมป์ที่ระลึกเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 6


ps2h

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2554

แสตมป์ครองราชย์ 60 ปีบนซอง

env36t
ตราประจำวันของที่ทำการไปรษณีย์ชั่วคราว ภายในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตราสะกดผิดเป็น "งานฉลองศิริราชสมบัตรครบ๖๐ปีพุทธศักราช๒๕๔๙" ข้อผิดพลาดดังกล่าวถูกตรวจพบหลังจากประทับตราไปจำนวนหนึ่ง และแก้ไขเสร็จในวันแรกของงานเป็น "งานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ๖๐ปีพุทธศักราช๒๕๔๙"[5][6]


credit: http://th.wikipedia.org/wiki/ตราประทับ

  1. ^ เสกสันต์ ผลวัฒนะ, เก็บตกตราประจำวัน: ตราประจำวันงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549, วารสารตราไปรษณียากร, ตุลาคม พ.ศ. 2549
  2. ^ ตราประจำวันตลก (ขุดกรุเอามาโชว์) (สยามแสตมป์) เรียกดูเมื่อ 9 กันยายน พ.ศ. 2550


ชีทครองราชย์ 60 ปีบนซอง

env27t

ปรุ๊ฟข้าวบนซองส่งไปอเมริกา


env13h  ซองนี้น่าสนใจเพราะแสตมป์ที่มีเมล็ดข้าวติดอยู่ มีหลายประเทศที่โดนตีกลับเพราะเค้าไม่อนุญาต แต่ซองนี้สามารถผ่านไปได้ทั้งสองเมล็ด ทั้งเมล็ดที่อยู่บนแสตมป์ดวงเดี่ยว และเมล็ดที่อยู่บนปรุ๊ฟชีท