วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ปรุ๊ฟข้าวบนซองส่งไปอเมริกา


env13h  ซองนี้น่าสนใจเพราะแสตมป์ที่มีเมล็ดข้าวติดอยู่ มีหลายประเทศที่โดนตีกลับเพราะเค้าไม่อนุญาต แต่ซองนี้สามารถผ่านไปได้ทั้งสองเมล็ด ทั้งเมล็ดที่อยู่บนแสตมป์ดวงเดี่ยว และเมล็ดที่อยู่บนปรุ๊ฟชีท

ไม่มีความคิดเห็น: