วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2554

แสตมป์ ร.9 ชุด 9 ราคา 2 บาทคร้ังที่ 9 แบบไหมน้อย กับ ลายน้ำ


stb46g ด้านซ้ายเป็นแบบไหมน้อย สังเกตุจากบาร์โค้ตจะชิดรอยปรุ และข้างหลังโรยไหมน้อยกว่าแบบธรรมดา ส่วนด้านขวาเป็นแบบลายน้ำ (หายากกว่าไหมน้อยเยอะ) สีจะออกนวลๆ และกระดาษเป็นลายน้ำเหมือนพิมพ์ครั้งที่ 1   ถ้าดวงเดี่ยวไม่มีชานจะแยกครั้งที่ 1 กับแบบลายน้ำไม่ออกเลย

ไม่มีความคิดเห็น: