วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2553

แสตมป์ชุดพระราชอัจฉริยภาพด้านโทรคมนาคม ราคา 6 บาท แก้เป็น 10 บาท


st2h แสตมป์แก้จากราคา 6 บาท เป็น 10 บาท ดูผ่านๆนึกว่าเป็นแสตมป์แก้ e-commerce
ออกแรกจำหน่าย 27 สิงหาคม 2553 แก้ไขราคารวม 3,016,120 ดวง สภาพด้านหลังส่วนใหญ่จะไม่ค่อยสวย
มีเลข 111-444 ด้วย บางแผ่นจะมีตลกเล็กๆ อยู่หนึ่งดวงตรงที่แว่นเลอะหมึก ตำแหน่งดวงตลกจะอยู่ดวงสุดท้ายแถวที่สามของแผ่น (4,3) ดูรูปแรกเพื่อเปรียบเทียบดวงธรรมดา (ดวงบน) และดวงตลก (ดวงล่าง)


วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2553

แสตมป์ชุดเฉลิมพระขนมพรรษาครบ 3 รอบ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

sv3k stb41g ชุดบนตลกพิมพ์สีทองขาดไป เลยกลายเป็นออกสีเขียวแก่ ส่วนดวงอื่นๆก็ตลกเล็กน้อย เพราะขอบข้างขวาพิมพ์เคลื่อนมีสีขาวล้น