วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2554

วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2554

วันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2554

ของขวัญปีใหม่ 2554 จาก ไปรษณีย์ไทย ถีง สมาชิก VIP

st1630 ปี 2554 นี้ได้รับแสตมป์ราคา 1, 2, 3, 40 บาท ร.9 ชุด 3
ส่วนปีก่อนๆได้ กล่องเล็กๆ กับ ที่ทับกระดาษเป็นรูปที่ทำการไปรษณีย์

วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2554

ชีืท ร.9 ชุด 10 ปรู๊ฟ


sp25h #28, 48, 56, 58, 116, 293, 469
#469 มีชีทปรุรูเลขเดียวกันเป็นคู่ ส่วนเลขอื่นๆหาคู่ไม่เจอ
ใครมีเลข 169 ขอแลกหรือซื้อต่อหน่อยนะครับ จะเอามาเข้าชุดกับเลข 169 ของ VIP