วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2554

ซองวันแรก ร.9 ชุด 10 พร้อมลายเซ็นผู้ออกแบบ

ซองวันแรก ร.9 ชุด 10 พร้อมลายเซ็นผู้ออกแบบ และตราประทับของ ปณ. กองทัพอากาศ

ไม่มีความคิดเห็น: