วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ซองส่งจริง ร.9 ชุด 9 พร้อมตราที่ระลึกงาน แสตมป์ของพ่อภาพบนเป็นซองลงทะเบียน ติดแสตมป์ ร.9 ชุด 9 ราคา 9 บาทแก้ราคาเป็น 12 บาท
ภาพล่างเป็นซอง EMS ติดแสตมป์ ร.9 ชุด 9 ราคา 2  บาท และ แสตมป์ 9 บาทแก้ราคาเป็น 15 บาท

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ชีทพิมพ์ทับสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากร

sop12h ชีทพิมพ์ทับ 2554 งานแสดงสามชาติ สมาคมแสตมป์พิมพ์ทับทั้งหมดแปดแบบ สองพันชุด

ชีทพิมพ์ทับสมเด็จย่า 111 ปีวันคล้ายว้นราชสมภพ


sop150

วันแรกจำหน่าย 12 ตุลาคม 2554

ชีทพระราชพิธีีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
ชีทพระราชพิธีีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ พร้อมลายเซ็นผู้ออกแบบ (คุณอุดร นิยมธรรม)
ชุด1 แบบละหนี่งล้าน, ชุด 2 แบบละเจ็ดแสน, ชุด 3 หนึ่งล้านสองแสนดวง

ตราประจำวันที่ 11-11-11


มีที่ทำการไปรษณีย์สนามบินสุวรรณภูมิ ที่อื่นน้ำท่วม

ตราที่ระลีกวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554


ตราที่ระลีกวันเฉลิมพระชขมพรรษา จากไปรษณีย์กลาง และไปรษณีย์สามเสนใน