วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ซองส่งจริง ร.9 ชุด 9 พร้อมตราที่ระลึกงาน แสตมป์ของพ่อภาพบนเป็นซองลงทะเบียน ติดแสตมป์ ร.9 ชุด 9 ราคา 9 บาทแก้ราคาเป็น 12 บาท
ภาพล่างเป็นซอง EMS ติดแสตมป์ ร.9 ชุด 9 ราคา 2  บาท และ แสตมป์ 9 บาทแก้ราคาเป็น 15 บาท

ไม่มีความคิดเห็น: