วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

แบบตัวเลขแผ่นแสตมป์ชุด ร.9 ชุด 10

ใครสะสม ร.9 ชุด 10 ลองสังเกตุดู เพราะเลขแผ่นแสตมป์ชุดนี้ มีทั้งหมดสามแบบ เลขจุดแบบผอม จุดแบบอ้วน และเลขธรรมดา  ราคาที่มีครบทั้งสามแบบได้แก่ราคา 3, 10, 15 บาท (รูปตัวอย่างราคา 10 บาท ข้างล่าง)


ราคา 500 บาท มีแต่เลขธรรมดา
ส่วนที่เหลือราคา 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 15, 50, 100, 200 บาท มีเลขแบบไข่ปลาอ้วน และแบบธรรมดา

เลขธรรมดาของราคา 1, 2 บาท พิมพ์สองครั้งก็ไม่เหมือนกัน (พิมพ์ครั้งที่ 1 ข้างซ้าย พิมพ์ครั้งที่ 2 อยู่ข้างขวา)