วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ชีทพระราชพิธีีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
ชีทพระราชพิธีีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ พร้อมลายเซ็นผู้ออกแบบ (คุณอุดร นิยมธรรม)
ชุด1 แบบละหนี่งล้าน, ชุด 2 แบบละเจ็ดแสน, ชุด 3 หนึ่งล้านสองแสนดวง

ไม่มีความคิดเห็น: