วันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2554

ของขวัญปีใหม่ 2554 จาก ไปรษณีย์ไทย ถีง สมาชิก VIP

st1630 ปี 2554 นี้ได้รับแสตมป์ราคา 1, 2, 3, 40 บาท ร.9 ชุด 3
ส่วนปีก่อนๆได้ กล่องเล็กๆ กับ ที่ทับกระดาษเป็นรูปที่ทำการไปรษณีย์

ไม่มีความคิดเห็น: