วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2553

แสตมป์ชุดเฉลิมพระขนมพรรษาครบ 3 รอบ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

sv3k stb41g ชุดบนตลกพิมพ์สีทองขาดไป เลยกลายเป็นออกสีเขียวแก่ ส่วนดวงอื่นๆก็ตลกเล็กน้อย เพราะขอบข้างขวาพิมพ์เคลื่อนมีสีขาวล้น

ไม่มีความคิดเห็น: