วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2552

แสตมป์กาชาดไม่ปรุรู พิมพ์พิเศษ # 167, 169

sim1450 แบบพิเศษไม่ปรุ พิมพ์ออกมา 1500 แผ่น

ไม่มีความคิดเห็น: