วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2552

แสตมป์ E-Commerce ราคา 30 บาท

st600 - แบบ 30 บาท ใช้ส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ลงทะเบียน น้ำหนักไม่เกิน 1 กิโลกรัม (จากราคาปกติ 38 บาท) ใช้จัดส่งภายในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 ธันวาคม 2552 สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และเป็นสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกไทย (สมาคม e-Commerce) เท่านั้น พิมพ์แค่ 240,000 ดวง

ไม่มีความคิดเห็น: