วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2552

แสตมป์อนุรักษ์ไม่ปรุรู พิมพ์พิเศษ # 167, 169

sim1450 แบบไม่ปรุพิมพ์ออกจำหน่าย 1500 แผ่น แผ่นนี้ใช้สิทธิสมาชิกบัญชีเงินฝากซื้อมา ได้เลขเดียวกันกันกาชาดไม่ปรุ

ไม่มีความคิดเห็น: