วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2554

แสตมป์พระรูป ร.9 ชุด 1 แก้ราคาstb915h  stb41gx2 แสตมป์แก้ราคาจาก 20 สต. เป็น 5 สต. และ 10 สต.  จำนวนพิมพ์อย่างละ หนึ่งล้านห้าแสนดวง

env1g  ซองส่งจริงไปอเมริกา มีแสตป์ชุดสยามแก้ราคา ราคาซองแพงกว่าราคาแสตมป์ยังไม่ใช้ตั้งหลายเท่า

ไม่มีความคิดเห็น: