วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2554

แสตมป์ ร.9 ชุด 10 ราคา 2 บาท พิมพ์ครั้งที่ 2 111-444

fs1h ราคา 2 บาท พิมพ์ครั้งที่ 2 จำนวน 10 ล้านดวง จำหน่ายวันที่ 15 มีนาคม 2554

ไม่มีความคิดเห็น: