วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

แสตมป์ B20 ล่าง ร.9 ชุด 8 ดวง 1 บาท Harrison plate 1A-1D สองแบบst1350 st1g st2h
.9 ชุด 8 ดวง 1 บาท สองแถวล่าง Harrison plate 1A-1D สองแบบ และ ของ Leigh-Mardon

ไม่มีความคิดเห็น: