วันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2553

แสตมป์ ร.9 ชุด9 สองแถวล่าง ราคา 100, 200 บาท ครั้งที่ 4

แสตมป์ ร.9 ชุด9 ราคา 100, 200 บาท ครั้งที่ 4
ออกวันที่ 26 เมษายน 2553
ราคา 100 บาท พิมพ์ออกมา 1,200,000 ดวง
ส่วน ราคา 200 บาทพิมพ์แค่ 100,000 ดวงเอง

ไม่มีความคิดเห็น: