วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

แสตมป์ 60 ปี บรมราชาภิเษก 111-444

st9t วันแรกจำหน่าย 5 พฤษภาคม 2553 จำนวนพิมพ์ หนึ่งล้านดวง

ไม่มีความคิดเห็น: