วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2555

แสตมป์พระบิดาแห่งมาตรฐานช่างไทย

วันแรกจำหน่าย 12 ตุลาคม 2554

ไม่มีความคิดเห็น: