วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551

แสตมป์ ร.5 ชุด 3st07200 ซื้อจาก ebay มา ประมาณครึ่งราคาของแค็ท สภาพใช้ได้ ส่วนใหญ่เป็น MLH

ไม่มีความคิดเห็น: