วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ประทับตราแสตมป์วันเฉลิม 5 ธ.ค. 51

อันนี้เพื่อนที่ทำงานไปต่อคิวประทับตราให้ที่ไปรษณีย์กลาง :)

ไม่มีความคิดเห็น: