วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

แสตมป์ ร.9 ชุด 8 ครบโรงพิมพ์ 33 บล็อค

st19k ในรูปขาด 5 บาทและ 50 บาท Japan ที่เพิ่งไปหาได้มาทีหลัง

ไม่มีความคิดเห็น: