วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

แสตมป์ ร.9 ชุด 9 ราคา 12 บาท พิมพ์ 1 เต็มแผ่น

st12h มีรอยพับครึ่ง

ไม่มีความคิดเห็น: