วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

แสตมป์ชุดพระราชอัจฉริยภาพด้านโทรคมนาคม ราคา 9 บาท แก้เป็น 50 บาท

st21h แก้ราคาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ทั้งหมด สองล้านกว่าดวง
มีเลข 111-444, 069, 075

ไม่มีความคิดเห็น: