วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

แสตมป์จตุคาม แก้ราคา 9 บาท เป็น 50 บาท

st6h แผ่นนี้ เอาแสตมป์จตุคามที่มีโลโก้ไปรษณีย์ไทย มาแก้เป็นราคาดวงละ 50 บาท

ไม่มีความคิดเห็น: