วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ชีทงานแสดงตราไปรษณียากรแห่งชาติ 2528 ปรุ-ไม่ปรุ


ชีทงานแสดงตราไปรษณียากรแห่งชาติ 2528 ปรุ-ไม่ปรุ
เป็นชีทที่ผลิตออกจำหน่ายค่อยข้างน้อย (แบบปรุ 18,000 แผ่น แบบไม่ปรุ 2000 แผ่น) และเป็นชีทที่ราคาแค็ตสูงที่สุดชุดหนึ่ง ชุดนี้เป็นชีทที่เริ่มสะสมชุดแรกๆ ในเวลาต่อมาก็หันมาเก็บชีทที่ระลึกมากขึ้น โดยเฉพาะชีทไม่ปรุรูต่างๆ

ไม่มีความคิดเห็น: