วันพุธที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

แสตมป์ ร.9 ชุด9 2 บาทครั้งที่ 9 สามแบบst20500 แสตมป์ร.9 ชุด9 2 บาทครั้งที่ 9 สามแบบ ลายน้ำ(แผ่นบน - ชานสั้นกว่าแบบอื่น) แบบไหมน้อย(แผ่นกลาง - บาร์โค้ตชิดรอยปรุ) และแบบธรรมดา(แผ่นล่างสุด)

ตอนที่หาซื้อแบบลายน้ำ และไหมน้อย ตั้งใจว่าจะเก็บแบบสองแถวล่าง แต่หาเท่าไหร่ก็หาซื้อไม่ได้ เพราะคนที่มีสองแถวล่างก็ไม่ยอมขาย คนที่มีทั้งแผ่นก็ไม่ยอมฉีกเพราะจะทำให้แสตมป์ที่เหลือแยกแยะจากแบบธรรมดาได้ยากและหมดราคา ก็เลยต้องจำใจซื้อยกแผ่น


ไม่มีความคิดเห็น: