วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

แสตมป์ ร.9 แก้ราคา บล็อก 4


st4320
แสตมป์ ร.9 แก้ราคา บล็อก 4
ชุด 6 - 20สต แก้เป็น 2 บาท Harrison & Sons
ชุด 6 - 20สต แก้เป็น 2 บาท Thomas De La Rue
ชุด 5 - 40บาท แก้เป็น 50 บาท
ชุด 5 - 40บาท แก้เป็น 100 บาท
ชุด 5 - 20สต แก้เป็น 2 บาท
ชุด 7 - 75สต แก้เป็น 2 บาท
ชุด 7 - 1.50บาท แก้เป็น 2 บาท
หลังจากที่สะสมแสตมป์ ร.9 ได้ครบทุกชุดแล้ว ก็เริ่มหันมาสะสมตัวแก้ต่างๆ ชุดข้างบนนี้มีตัวแก้ชุด 6 ของ Thomas (บล็อคที่สองจากซ้าย แถวบน) เป็นไฮไลท์เพราะทั้งหายากและราคาสูง ยังมีตัวแก้ชุด 6 และ ชุด 7 อีกหลายตัวที่ยังไม่อยู่ในรูป ซึ่งจะนำมาให้ชมในโอกาสต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: