วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

แสตมป์ในหลวง 70 พรรษา เต็มแผ่นครบชุด 7 แผ่น

ไม่มีความคิดเห็น: