วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

แสตมป์ฉลองพระชนมายุ80พรรษาในหลวงชุดที่1


ชุดนี้เป็นแสตมป์ในหลวงที่ราคาไม่วิ่ง เพราะผลิตออกมาตั้งสามล้านดวง เพียงพอต่อความต้องการนักสะสม และออกแบบได้อย่างงดงามมาก ขนาดออกเยอะขนาดนี้ยังหาซื้อเลขตองมาเก็บไว้ไม่ทันเลย ได้แต่เลข 099 199 299 399 499 100 200 300 400 500

ไม่มีความคิดเห็น: