วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

แสตมป์ ร.9 ชุด9 ดวง 500 บาท เต็มแผ่น เลข 333


st15500 แสตมป์ ร.9 ชุด9 ดวง 500 บาท เต็มแผ่น เลข 333 หายากและแพงมาก แค่ราคาหน้าดวงก็เข้าไปหมื่นสองพันห้าร้อยบาทเข้าไปแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น: