วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

แสตมป์ชุดกาชาดแก้ราคาปี 2528 พิมพ์เคลื่อนเต็มแผ่น


st500 เส้นขีดทับ 75+25st พิมพ์เคลื่อนจนออกเกือบถีงรอยปรุ แบบนี้มีเต็มแผ่นอยู่สองแผ่น

ไม่มีความคิดเห็น: