วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

แสตมป์ร.9 ชุด7 1.25 บาทแก้เป็น 1 บาท สองแถวล่าง

บนสุด Waddington 5 ธค. 1991  (ต่างจากของปี 88 ตรงตัวขีดและตัวหนังสือจะบางกว่า)
กลาง Enschede 5 ธค. 1991
ล่าง Waddington 3 มย. 1988
ของ Enschede พิมพ์ออกมาน้อยที่สุดและราคาแพงกว่าของ Waddington

ไม่มีความคิดเห็น: