วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

แสตมป์ร.9 ชุด7 1.50บาท 75สตแก้เป็น 2 บาท สองแถวล่าง


บน 1.50 บาทแก้เป็น 2 บาท Harrison 4 สค. 87
กลาง 1.50 บาทแก้เป็น 2 บาท Harrison 15 กย. 06 จำนวนพิมพ์แก้ 547,300 ดวง
ล่าง 75 สต.แก้เป็น 2 บาท Enschede 15 กย. 06 จำนวนพิมพ์แก้ 2,098,400 ดวง

ไม่มีความคิดเห็น: