วันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552

แสตมป์ 120 ปีสถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน #355


st450 มีเต็มแผ่นอยู่สองสามแผ่น ได้มาจากตลาดนัดแสตมป์สามเสนใน

ไม่มีความคิดเห็น: