วันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552

แสตมป์ร.9 ชุด 5 ราคา 40 บาท แก้เป็น 100 บาท #164


st15000 เจ้าหน้าที่ปณ.เล่าให้ฟังว่า ร.9 ชุด 5 ราคา 40 บาท จำนวนหนี่ง (น่าจะประมาณพันแผ่น) ถูกนำไปเก็บไว้ที่ห้องใต้ถุนที่ปณ.กลาง และเจ้าหน้าที่หาไม่เจอ จนกระทั่งปีหนี่งปณ.ถูกน้ำท่วม เจ้าหน้าที่ก็เลยรีบลงไปห้องใต้ดินและนำเอาแสตมป์ที่เก็บได้ในห้องย้ายไปที่อื่น (ในครั้งนั้นแสตมป์แก้ราคาสมัย ร.5 เปียกน้ำและเสียหายเป็นจำนวนมาก) ส่วนแสตมป์ ร.9 ชุด 5 ราคา 40 บาท ที่หาเจอก็เลยนำมาแก้ราคาเป็น 50 บาทและ 100 บาทในภายหลัง

แหล่งข้อมูล: คุณสุพจน์ ตลาดนัดสามเสนใน

ไม่มีความคิดเห็น: